Η ΥΓΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΤΟΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Ε., με έδρα τη Φλώρινα, δραστηριοποιείται στην «Λειτουργία αξονικού,  μαγνητικού τομογράφου και Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας ”. Σκοπός της «Υγείας Φλώρινας Τομοδιάγνωση Ε.Ε.»  είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Δεοντολογίας, στις οποίες περιλαμβάνονται η πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία παθήσεων και η προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας, μέσω της οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, ιατρείων, πολυϊατρείων, εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης και μονάδων ενδοσκόπησης.

Βασικός στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας στους πελάτες/ ασθενής της. Για το λόγο αυτό έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, τις οποίες και ενσωματώνει στις υπάρχουσες διεργασίες της εταιρίας. Η Πολιτική Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία αλλά και οι στόχοι που θέτει είναι κατάλληλοι για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού και υποστηρίζει το στρατηγικό προσανατολισμό του.

Πρωταρχικής σημασίας για τη Διοίκηση είναι η τήρηση των κανονιστικών, νομοθετικών και ιατρικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία της εταιρίας, αλλά και η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση της ικανοποίησης του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών  και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών.

Για να επιτύχει τους στόχους της, το ιατρικό κέντρο «ΥΓΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΤΟΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Ε.Ε.»

  • Αξιολογεί σε συνεχή βάση την επικινδυνότητα, εντοπίζοντας και ιεραρχώντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της εταιρίας και αφορούν την Ποιότητα,
  • Διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής λειτουργιάς της εταιρίας, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ανώτερης Ποιότητας,
  • Διαθέτει έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, του οποίου φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση. Ειδικότερα το ιατρικό προσωπικό, εκπαιδεύεται και καταρτίζεται συνεχώς σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο χώρο των διαγνωστικών εργαστηρίων, αποκτώντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, ούτως ώστε να μπορεί πάντα να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου,
  • Φροντίζει ώστε ο η τεχνολογική υποδομή και ο εξοπλισμός της να είναι τελευταίας γενιάς και να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

H Διοίκηση δεσμεύεται για τη τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ενώ φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας αποτελεί η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

ΦΛΩΡΙΝΑ,   01-02-2022

Για τη Διοίκηση
Βασίλειος Γεωργίου